Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

5. - 9. června 2024

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

2019 - 60. VÝROČÍ PIVOVARSKÉHO MUZEA V PLZNI

V roce 2019 oslavilo Pivovarské muzeum v Plzni 60. výročí svého založení.  Právě kulaté výročí muzea bylo impulsem pro jeden z  pořadů, které proběhly v rámci 23. MFF CIOFF PLZEŇ 2019. Ve spolupráci s Pivovarským muzeem v Plzni a pivovarem Plzeňský Prazdroj vznikl tematický pořad nazvaný „Když máš smutek na duši, plzeňský tě potěší!“, který byl za velkého diváckého zájmu uvedený na scéně U Branky v Plzni 7. června 2019.

Přímo na festivalové scéně byly prezentovány nejen zajímavé artefakty ze sbírek Pivovarského muzea v Plzni, ale poprvé byl veřejnosti představen také originální historický kroj sladovníků (ve 2 variantách: z konce 19. století a z 30. let 20. století). Připomenuta byla i historická řemesla plzeňského pivovaru – především práce vyhlášených plzeňských bednářů.

Lidové písničky z Plzeňska o pivu, bednářích i hospůdkách během pořadu hrály lidové muziky souboru Jiskra a Mladina z Plzně, citována byla lidová slovesnost - lidová rčení a přísloví o pivu -  a došlo i na ukázku lidových magických praktik, které se údajně dříve používaly k tomu, aby se pivo, zaručeně podařilo... Celý pořad byl zakončen naražením sudu s plzeňským pivem přímo na scéně a hromadným přípitkem - aneb „Když máš smutek na duši, plzeňský tě potěší!“

Hosté pořadu:

Mgr. et Mgr. Anna Peřinová, vedoucí oddělení historických sbírek - Archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a Pivovarské muzeum v Plzni
Mgr. Jana Domanická, archivářka - Archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a Pivovarské muzeum
Petr Tůma, vedoucí úseku historických řemesel  Plzeňského Prazdroje
Josef Hrůza, vedoucí bednárny Plzeňského Prazdroje


Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň  Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň