Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

7. - 11. června 2023

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Tierras Mexicanas

Mexico City, Mexiko
Festivalové ročníky: 2019

Soubor Tierras Mexicanas byl založen s cílem prezentovat pro národní i mezinárodní veřejnost tance, hudbu, zvyky a slavnosti Mexika. Repertoár se skládá z různých tanců z oblastí Mexika, od tance "Zapateados" z oblasti Veracruz po rytmy z pobřeží Guerrero. Vedle původní lidové tvorby zpracovává soubor také modernější tance a písně z období mexické revoluce. Tierras Mexicanas založil Carlos González Cid, tanečník a učitel s 22 lety zkušeností v lidovém tanci. Působil jako generální koordinátor Národní lidové taneční společnosti. Rozhodl se založit Tierru Mexicanos jako místo pro rozvíjení přirozeného talentu všech mladých lidí, kteří chtějí skrze hudbu a tanec vyjádřit radost z toho, že se narodili jako Mexičané.

Velkému zájmu se těší tradiční lidová hudba hrající ve stylu "Mariachi". Jeho původní název v nářečí Nauhatl (indiánský dialekt původem z centrální části Mexika) znamená „Den oslav“. Mariachi má silné kořeny v mexické identitě, v prožívání a cítění populárních zvyků a tradic. Je to souhra strunných a dechových hudebních nástrojů v harmonickém uspořádání zvukových sekvencí. Interpretace je velmi procítěná a hudebník Mariachi přenáší hluboké city vycházející z každé noty. Pro hraní hudby Mariachi musí existovat citový vztah mezi hudebníkem a hudebním nástrojem. 

Vedoucí souboru: Carlos Gonzáles

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň