Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

7. - 11. června 2023

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

2018 - 100 LET ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

V roce 2018 žila celá Česká republika kulatým výročím 100 let od vyhlášení samostatné Československé republiky. V rámci našeho festivalu jsme se k oslavám připojili výročním speciálním pořadem k připomenutí 155. výročí založení Sokolské jednoty v Plzni a také 150. výročí od návštěvy Miroslava Tyrše v Plzni. Podle historických pramenů to byla velká událost, návštěvu Miroslava Tyrše tehdy doprovázela slavnost „svěcení praporu“ - nechybělo symbolické „zatloukání hřebů“ ani krojovaná děvčata… Obě výročí jsme v rámci festivalu 2018 oslavili pořadem nazvaným „Silou lví vzletem sokolím“ (9. 6. 2018 od 11:00 hod, scéna U Branky), který proběhl ve spolupráci se Sokolskou župou Plzeňskou, Souborem Jiskra 58 Sokol Valcha Plzeň a Západočeským muzeem v Plzni. Během pořadu bylo prezentováno také několik vzácných historických sokolských artefaktů ze sbírek Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni: 3 historické sokolské kroje (cvičební úbor dorostenky Sokola z 30. let 20. století, sokolský slavnostní kroj dorostenek z roku 1948 a cvičební úbor sokolských žákyň z 30. let 20. století) a historický sokolský prapor (historický prapor TJ Sokol Bílá Hora).

Ve stejném roce jsme ve spolupráci s Národopisným muzeem Plzeňska a Českým rozhlasem Plzeň připravili vzpomínkový pořad (9. 6. 2018 od 19 hod, scéna U Branky) na významnou plzeňskou etnografku a bývalou ředitelku muzea dr. Marii ULČOVOU, od jejíhož úmrtí uplynulo v roce 2018 přesně 20 let.  Během pořadu mj. zaznělo několik vzácných archivních snímků hlasu dr. Marie Ulčové z archivu Českého rozhlasu Plzeň.

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň