Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

5. - 9. června 2024

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Jiskra

Plzeň, Česká republika
Festivalové ročníky: 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024

Soubor písní a tanců Jiskra vznikl v roce 1958. Od svého založení se věnuje zpracování folklorního materiálu ze západních Čech – v jeho repertoáru jsou lidové písně a tance z Plzeňska, Žinkovska a Chodska. Lidová muzika vychází z původní štrajchové a dudácké muziky, hudební i taneční zpracování čerpá z národopisných sbírek daných oblastí. Jednotlivá pásma vychází z tradičních projevů výročního a rodinného zvykosloví. Soubor je tvořen taneční, hudební a pěveckou složkou. Za své existence uskutečnil stovky vystoupení na domácích i zahraničních pódiích a účastnil se festivalů v různých zemích světa. Lidová muzika souboru spolupracuje s Českým rozhlasem Plzeň, celý soubor se opakovaně představil i v České televizi. Soubor vydal 2 CD - Až pojedu kolem Radyně... a Vod Plzně písničky vezeme. V letošním roce soubor slaví 65. výročí od svého vzniku. Jiskra je hlavním spolupořadatelem Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF® Plzeň.

Vedoucí souboru: Jiří Bísek

www.souborjiskra.eu

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň