Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

7. - 11. června 2023

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Prácheňáček

Strakonice, Česká republika
Festivalové ročníky: 1998, 2019

Ve Strakonicích, městě s dlouholetou dudáckou tradicí, působí již 38 let dětský folklorní soubor „PRÁCHEŇÁČEK“. Soubor navštěvují děti ve věku od 6 do 18 let, které jsou rozděleny do dvou skupin podle věku. Prácheňáček je členem Jihočeského folklorního sdružení a členem Svazu klubů mládeže.

Soubor vznikl v roce 1981. Cílem tohoto počinu byla především příprava dorostu pro Prácheňský soubor písní a tanců. V roce 1997 se soubor stal občanským sdružením. O prostory k činnosti a finanční podporu, bez které by soubor nemohl existovat, se starají Městský dům kultury a město Strakonice. Pro činnost souboru – nácviky, slouží klubovna v Domě kultury (tzv. Prácheňská jizba), kde se děti scházejí každé úterý.

Za dobu své existence soubor mnohokrát reprezentoval město Strakonice na zahraničních i domácích folklorních festivalech, přehlídkách, ale i na různých oslavách či výročích. Repertoár souboru čerpá z bohatství písní, tanců, her i lidových zvyků z oblasti jižních a jihozápadních Čech - především z oblasti Prácheňska.

V Plzni se představí starší skupina souboru, tj. děti ve věku 12 – 14 let.

Vedoucí souboru: Sylva Svobodová a Jaroslav Bašta

Web: www.prachenacek.cz

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň