Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

5. - 9. června 2024

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

2021 - VE STÍNU PANDEMIE COVID-19 II.

Navzdory našemu optimistickému očekávání byl bohužel i rok 2021 stále ještě poznamenaný přetrvávající pandemií nemoci covid-19 u nás i ve světě a festival se ani v tomto roce neuskutečnil. Třebaže se v jarních měsících zdálo, že pandemie začíná pozvolna ustupovat, aktuální vládní protiepidemická opatření (a podmínky pro pořádání kulturních akcí se zpěvem a tancem stanovené Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje) bohužel stále nebyly natolik příznivé, abychom byli schopni připravit a zrealizovat festivalový program na odpovídající úrovni. Problematický byl také stav folklorních souborů v České republice i v zahraničí, jejichž činnost byla na několik dlouhých měsíců kvůli koronaviru zcela zastavena a teprve se pomalu připravovala na znovuobnovení…

Čas jsme se ale snažili využít alespoň k tomu, abychom pro budoucí festivalový program vyhledali a připravili nové prvky. Velkou výzvou a lákadlem se stal hlavně v té době nově zrekonstruovaný Selský dvůr U Matoušů v Plzni – Bolevci (národní kulturní památka), který je kouzelným ostrůvkem zachované lidové architektury Plzeňska. Nápad uspořádat část festivalu přímo v prostorách statku se zalíbil i panu kastelánovi a Národnímu památkovému ústavu, a tak jsme si plácli! Těšíme se na příští rok, kdy selský dvůr oživíme vystoupeními folklorních souborů. Ještě v tomto roce (před prvním otevřením statku pro veřejnost) jsme se členy souborů Jiskra, Jiskra 58 a Jiskřička uspořádali alespoň velké focení v interiérech i exteriérech selského dvora. Vznikly tak krásné fotografie, se kterými v budoucnu budeme ještě dále a s radostí pracovat.

Nevzdáváme to, nepřestáváme vyhlížet lepší budoucnost - festivalová atmosféra nám chybí, ale snažíme se být trpěliví a těšíme se na červen 2022!

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň  Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň