Festival de Folclore Internacional
CIOFF® de Pilsen

5 al 9 de junio de 2024

Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň
International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
 

Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO

Plzeň, Česká republika
Festival años: 2024

Plzeňsko představovalo v 2. polovině 19. století industrializovaný region. Od roku 1767 zde střídavě posádkou sídlil 35. pěší polní pluk. Jeho hudba mohla v 2. polovině 19. století participovat i na produkcích z oblasti tzv. vážné a oratorní hudby. Multietnicita rakouské armády se výrazně projevuje i ve jménech kapelníků. V letech 1843–1905 se v Plzni na tomto postu vystřídali Josef Aischer, Ferdinand Hiller, Franz Wanisek, Franz Schmid, Emil Kaiser, Anton Köhler, Gustav Feifer a Georg Warnitzer. Tatáž situace panovala i v dalších nejbližších dechových orchestrech – Písku, Klatovech a Dobřanech. Každá posádková hudba se prezentovala svým „plukovnickým“ pochodem. Pochod pětatřicátníků, tzv. Filipovičův, zkomponoval roku 1878 Franz Schmid.

Během 20. století kapela prošla zásadními společenskými a politickými změnami. Z poválečného období připomeňme zejména osobnost kapelníka a skladatele, majora Karla Ešku (1897–1964), dirigenta štábního praporčíka Josefa Brichcína aj. O znovuzrození Kapely pětatřicátého plzeňského pěšího pluku FOLIGNO se v roce 2002 zasloužil plukovník ve výslužbě Otakar Lichtenberg. Sehnal peníze na uniformy, ke spolupráci přizval profesora plzeňské konzervatoře Jiřího Žurka a sestavili orchestr ze studentů a profesorů konzervatoře, členů Plzeňské filharmonie a operního orchestru.                      

Pětatřicátníci v minulosti vystupovali při slavnostních příležitostech, slavnostech veteránů, pietních akcích a vojenských výročích. Město reprezentovali i na jiných místech a v zahraničí. Repertoár orchestru tvoří vojenské pochody, polky, valčíky a koncertní a přednesové skladby. V současné době Kapelu vede muzikant a hudební pedagog Jan Šmat, soubor se výrazně omladil příchodem mladých hudebníků a spolupracuje s profesionálními zpěváky, např. Josefem Zímou, Ivanou Brožovou a Josefem Opltem.

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

El festival es un miembro regular de Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales  CIOFF.

Principales socios del festival

Kulturní Plzeň  Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Principal socio de los medios de comunicación

Český rozhlas Plzeň