Festival de Folclore Internacional
CIOFF® de Pilsen

8 al 12 de junio de 2022

Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň
International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
 

Pentla

Boršice, Česká republika
Festival años: 2018

Folklorní soubor Pentla je jedním z nejvýznamnějších kulturních činitelů obce Boršice. Jeho vznik se váže k roku 1987, kdy s myšlenkou na založení souboru přišli manželé Jiří a Ludmila Pilušovi. Soubor dlouhá léta vedli a opečovávali a vychovali zde několik generací tanečníků. Při příležitosti oslav 25. výročí založení Pently se rozhodli své působení ukončit a předali vedení Martinu Gabrielovi, který jej vede dodnes. Pentla je hostem řady folklorních festivalů nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. Svůj repertoár se snaží zaměřovat hlavně na tance z Dolňácka a blízkého okolí. Každoročně pořádá velikonoční a vánoční koncerty, společně s obcí se podílí na organizaci fašankové zábavy, jarmarků, Boršických burčákových slavností a především císařských hodů s právem. Soubor se také soustředí udržování lidových tradic a obchůzek. V obci tak obnovili fašankovou obchůzku, Lucky a Štěpánskou koledu. Chlapci ze souboru také každoročně dodržují obchůzky na Velikonoce, spojené i s pletením pomlázky, a na Mikuláše. V roce 2004 byla pod vedením Aleše Kropáče založena cimbálová muzika Pentla, primášský post zastává Jakub Špalek. Muzika nejen že doprovází tanečníky souboru při společných vystoupeních, funguje ale i samostatně hraním na hodech, oslavách a jiných kulturních událostech.

Vedoucí souboru: Martin Gabriel

Web: www.borsice.cz/sport-a-kultura/folklorni-soubor-pentla

 

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

El festival es un miembro regular de Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales  CIOFF.

Principales socios del festival

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Principal socio de los medios de comunicación

Český rozhlas Plzeň