Internationales Folklorefestival
CIOFF® Pilsen

5. - 9. Juni 2024

Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň
International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Cimbálová Muzika Milana Broučka

Praha, Česká republika
Festivaljahre: 2015

Cimbálová muzika pod vedením Milana Broučka se zaměřuje především na moravský, slovenský a maďarský folklor, doplněný cikánskými rytmy. Členové muziky jsou profesionální hudebníci s praxí v předních českých orchestrech a folklorních souborech. Muzika vystupuje při nejrůznějších příležitostech, pro svoji profesionalitu je oblíbená a vyhledávaná i při různých společenských akcích nebo plesech.

Vedoucí muziky: Milan Brouček

Web: cimbalovamuzikamb.cz

 

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Das Festival ist ein rechtmäßiges Mitglied von Internationalem Rat für die Organisationen von Folklore Festivals und Volkskunst CIOFF.

Hauptfestivalpartner

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Hauptmedienpartner

Český rozhlas Plzeň