Internationales Folklorefestival
CIOFF® Pilsen

5. - 9. Juni 2024

Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň
International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Zespoł Pieśni I Tańca Ziemi Hrubieszowskiej

Hrubieszów, Polsko
Festivaljahre: 2015, 2024

Soubor písní a tanců polského regionu Hrubieszów vznikl v roce 1987. U jeho zrodu stála choreografka Grazyna Temporowicz, která mu vtiskla jedinečnou kvalitu. Souborem za dobu jeho působení prošlo už více než 1.500 tanečníků. V repertoáru souboru jsou tance z různých polských regionů (tance lubelskie, podlaskie, chełmskie, rzeszowskie, przeworskie, lasowieckie, śląskie, wielkopolskie atd.) i polské národní tance. Soubor při svých vystoupeních zaujme také množstvím krojů, které využívá. Je členem organizace CIOFF a pravidelně se prezentuje nejen v Polsku, ale i v zahraničí. V roce 2000 absolvoval návštěvu papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu. Soubor je nositelem řady ocenění, jeho vystoupení už opakovaně zaznamenala Polská televize.

Vedoucí souboru: Grazyna Temporowicz

Web: www.folkgroup.hrubieszow.info

 

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Das Festival ist ein rechtmäßiges Mitglied von Internationalem Rat für die Organisationen von Folklore Festivals und Volkskunst CIOFF.

Hauptfestivalpartner

Kulturní Plzeň  Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Hauptmedienpartner

Český rozhlas Plzeň