Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

7. - 11. června 2023

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Světlovan

Bojkovice, Česká republika
Festivalové ročníky: 2017

Folklorní soubor Světlovan byl založen v roce 1953. Svůj název převzal podle zámku Nový Světlov. Má za sebou již 62 let bohaté a úspěšné činnosti. Ve svém repertoáru zpracovává materiál ze dvou národopisných oblastí svého regionu a to: Luhačovického Zálesí a Moravských Kopanic. Pro svá taneční pásma čerpá i z dochovaných materiálů Bojkovska a blízkého okolí. Generační propojení umožňuje zpracovávat autentický materiál a do repertoáru zařazovat tematicky zaměřená zvyková pásma, jejichž autory jsou významné osobnosti. Díky tomuto propojení dosáhl Světlovan již 2x na nejvyšší ocenění „Laureát MFF Strážnice“. Taneční složku Světlovanu doprovází cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka, která nese název po svém zakladateli, panu učiteli Pavlíkovi. Světlovan se věnuje uchovávání lidových zvyků, obyčejů a tradic místního regionu nejen ve svých tanečních pásmech, ale i udržováním „živých“ tradic. Nepřetržitě od roku 1976 pořádá v Bojkovicích pravidelnou fašankovou obchůzku, účastní se akcí pořádaných městem Bojkovice jako je stavění a kácení máje, otvírání a zavírání rozhledny na Skalce, Vavřinecké hody, vánoční koledování aj. Pro veřejnost pořádá folklorní bály a besedy u cimbálu nejen v Bojkovicích, ale i okolních obcích. Pořádá setkání folklorních souborů pod názvem „Setkání pod Světlovem“, kde se soubory prezentují divákům s tanci a pásmy typickými pro jejich obec a region. Světlovan reprezentuje město Bojkovice na různých vystoupeních a folklorních festivalech v tuzemsku i v zahraničí. Mezi nejvíce atraktivní festivaly z posledních let patří v roce 2014 účast na MFF v Alžírsku ve městě Sidi Bel Abess. Byl to totiž pro Světlovan historicky první festival mimo Evropu a navíc letecky. V loňském roce reprezentoval Českou republiky na Celosvětové fokloriádě v Mexiku. Jde o největší folklorní festival na světě, který se koná jednou za čtyři roky. V roce 2016 se ho zúčastnily folklorní soubory z 65 států celého světa.

Web: svetlovan.webnode.cz

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň