International Folklore Festival
CIOFF® Pilsen

Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Zespoł Pieśni I Tańca Ziemi Hrubieszowskiej

Hrubieszów, Polsko
Festival years: 2015

Soubor písní a tanců polského regionu Hrubieszów vznikl v roce 1987. U jeho zrodu stála choreografka Grazyna Temporowicz, která mu vtiskla jedinečnou kvalitu. Souborem za dobu jeho působení prošlo už více než 1.500 tanečníků. V repertoáru souboru jsou tance z různých polských regionů (tance lubelskie, podlaskie, chełmskie, rzeszowskie, przeworskie, lasowieckie, śląskie, wielkopolskie atd.) i polské národní tance. Soubor při svých vystoupeních zaujme také množstvím krojů, které využívá. Je členem organizace CIOFF a pravidelně se prezentuje nejen v Polsku, ale i v zahraničí. V roce 2000 absolvoval návštěvu papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu. Soubor je nositelem řady ocenění, jeho vystoupení už opakovaně zaznamenala Polská televize.

Umělecký vedoucí a choreograf: Grazyna Temporowicz
Vedoucí muziky: Krzysztof Gumiela

Web: www.folkgroup.hrubieszow.info

 

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

The festival is a regular member of the International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts CIOFF.

Main partners of the festival

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely Ibis Bohemia sekt

Main media partner

Český rozhlas Plzeň