Festival de Folclore Internacional
CIOFF® de Pilsen

Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň
International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
 

Lidová muzika z Chrástu

Chrást, Česká republika
Festival años: 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2017, 2019

Lidová muzika z Chrástu je folklórní soubor tvořený především žáky a absolventy základní umělecké školy v Chrástu. Muziku založila v roce 1996 Zuzana Klepalová, od roku 2005 je vedoucím kapely Vojtěch Kouba. V rámci souboru vznikla v roce 2007 také Malá muzika, kterou vedou Irena Výrutová a Roman Kaas. Soubor se ve svých vystoupeních snaží představit dochované prvky tradiční kultury současným divákům. Cílem není technicky dokonalá interpretace „lidového umění“, ale opravdovost výrazu jednotlivých muzikantů i celé kapely. K tomu přispívají také stylizované kroje, vycházející z obleku plzeňských měšťanů konce 19. století. Snahou je, aby nikdo na jevišti neměl stejnou barvu kroje, aby každý byl nezaměnitelný. Základ souborového repertoáru tvoří lidové písně z jižních a západních Čech s občasnými regionálními i žánrovými odbočkami. Muzika vystupuje v typickém obsazení smyčcových a dechových nástrojů, včetně českých dud, které v některých případech doplňují moderní nástroje nebo netradiční perkuse. Muzika se aktivně podílí na kulturním životě v Chrástu a okolí. Tradicí jsou výchovné koncerty pro mateřskou školu, stejně jako každoroční doprovod České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Účastní se folklórních festivalů u nás i v zahraničí, vystupuje ale při mnoha jiných příležitostech. Lidová muzika z Chrástu je v současnosti jediným folklórním souborem v České republice, který do svého programu zařazuje lidové písně Lužických Srbů, nejmenšího slovanského národa, jehož příslušníci žijí v německých spolkových zemích Sasko a Braniborsko. Muzika se v minulých letech zúčastnila několika folklórních festivalů v Lužici, aktivně spolupracuje s Lužickými Srby a šíří povědomí o jazyku a kultuře Lužických Srbů v České republice. Folklorní soubor Lidová muzika z Chrástu v roce 2016 vydal publikaci Plzeňské písně obsahující 2 CD s písněmi ze všech významných regionálních sběrů. Některé z nich představí festivalovému publiku ve stejnojmenném samostatném pořadu.

Vedoucí souboru: Vojtěch Kouba

Web: www.chrlis.cz

 

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

El festival es un miembro regular de Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales  CIOFF.

Principales socios del festival

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely Ibis Bohemia sekt

Principal socio de los medios de comunicación

Český rozhlas Plzeň