Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

8. - 12. června 2022

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Perníček

Pardubice, Česká republika
Festivalové ročníky: 2014

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při ZUŠ Havlíčkova 925 v Pardubicích. Hraje, tančí a zpívá v něm na 120 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“. O hudební doprovod se starají dvě dětské lidové muziky. Při tvorbě repertoáru soubor klade důraz na poznávání svého kraje, čerpá proto převážně z regionu Polabí. Za léta svého působení se soubor Perníček již právem řadí mezi českou špičku mezi dětskými folklorními soubory. Reprezentoval své město na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás i v zahraničí. Soubor vydal CD Perníček I. ...pro pátek i svátek, II. ....pro čas vánoční (2008), je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.

Vedoucí souboru: MgA. Lenka Šťastná
Choreografky souboru: Lenka Šťastná, Blanka Slouková a Iveta Lepori-Paličková
Vedoucí dětských lidových muzik: Michal Doubek, Iva Dostálová a Pavla Slouková

Web: www.pernicek.tym.cz

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň