Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň

8. - 12. června 2022

International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Internationales Folklorefestival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Pentla

Boršice, Česká republika
Festivalové ročníky: 2018

Folklorní soubor Pentla je jedním z nejvýznamnějších kulturních činitelů obce Boršice. Jeho vznik se váže k roku 1987, kdy s myšlenkou na založení souboru přišli manželé Jiří a Ludmila Pilušovi. Soubor dlouhá léta vedli a opečovávali a vychovali zde několik generací tanečníků. Při příležitosti oslav 25. výročí založení Pently se rozhodli své působení ukončit a předali vedení Martinu Gabrielovi, který jej vede dodnes. Pentla je hostem řady folklorních festivalů nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. Svůj repertoár se snaží zaměřovat hlavně na tance z Dolňácka a blízkého okolí. Každoročně pořádá velikonoční a vánoční koncerty, společně s obcí se podílí na organizaci fašankové zábavy, jarmarků, Boršických burčákových slavností a především císařských hodů s právem. Soubor se také soustředí udržování lidových tradic a obchůzek. V obci tak obnovili fašankovou obchůzku, Lucky a Štěpánskou koledu. Chlapci ze souboru také každoročně dodržují obchůzky na Velikonoce, spojené i s pletením pomlázky, a na Mikuláše. V roce 2004 byla pod vedením Aleše Kropáče založena cimbálová muzika Pentla, primášský post zastává Jakub Špalek. Muzika nejen že doprovází tanečníky souboru při společných vystoupeních, funguje ale i samostatně hraním na hodech, oslavách a jiných kulturních událostech.

Vedoucí souboru: Martin Gabriel

Web: www.borsice.cz/sport-a-kultura/folklorni-soubor-pentla

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Festival je řádným členem Mezinárodní rady organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF.

Hlavní partneři festivalu

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely IbisBohemia sekt

Mediální partner festivalu

Český rozhlas Plzeň