Internationales Folklorefestival
CIOFF® Pilsen

Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň
International Folklore Festival CIOFF® Pilsen
Festival de Folclore Internacional CIOFF® de Pilsen

Úslaváček

Starý Plzenec, Česká republika
Festivaljahre: 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011

Dětský lidový soubor Úslaváček založila při ZUŠ Starý Plzenec v roce 1992 Kateřina Palátová. Repertoár tvořily písně především z Plzeňska. Postupně se utvářela i taneční složka a repertoár se začal rozšiřovat rovněž na písně a tance z Chodska a jihozápadních i jižních Čech. Autorem většiny úprav je Kateřina Palátová. V současnosti má soubor celkově přes 40 členů ve věku od 4 do 18 let. Soubor pravidelně vystupuje při různých příležitostech a akcích v regionu (např. Staročeské máje, Radoušovy hry) i mimo něj. Každé vánoce pořádá tradiční vystoupení spojené se zpíváním u vánočního stromku.

Web: www.zusstaryplzenec.cz

Mezinárodní rada organizací folklórních festivalů a lidových umění CIOFF

Das Festival ist ein rechtmäßiges Mitglied von Internationalem Rat für die Organisationen von Folklore Festivals und Volkskunst CIOFF.

Hauptfestivalpartner

Kulturní Plzeň Plzeňský kraj Ministerstvo kultury Nadace 700 let města Plzně Hotely Ibis Bohemia sekt

Hauptmedienpartner

Český rozhlas Plzeň